تدویر ورکشاپ آموزشی برای محصلین رشته اقتصاد پوهنتون کاتب

Mpoya
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۵:۴۲
تدویر ورکشاپ آموزشی برای محصلین رشته اقتصاد پوهنتون کاتب

22 جوزای 1398 د افغانستان بانک ورکشاپ یکروزۀ را در رابطه به اهداف، وظایف و سیاست های کُلی این بانک برای محصلین رشته اقتصاد پوهنتون محترم کاتب برگزار نمود.

در آغاز این ورکشاپ محترم احمد محمدی سرپرست پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاتب ضمن خوش آمدیدگوئی هیئت د افغانستان بانک، در زمینه اهمیت برنامه های آموزشی و نقش د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشور در امر اطلاع رسانی و تشریک معلومات پیرامون سیاست های کُلی این بانک برای محصلین صحبت نموده و راه اندازی چنین برنامه ها را در جهت ارتقای سطح علمی محصلین مؤثر خواند.

متعاقباً محترم شفیق الله بارز معاون آمریت عمومی دفتر ریاست د افغانستان بانک صحبت نموده گفت که د افغانستان بانک ضمن پیشبرد وظایف اساسی خود، در امر اطلاع رسانی، آگاهی عامه و تشریک معلومات در قبال عملکرد د افغانستان بانک و نظام مالی کشور همواره تلاش بخرج داده است.

او همچنان افزود که راه اندازی برنامه های آموزشی در زمینه اهداف، وظایف و سیاست های کُلی بانک برای محصلین رشته های اقتصاد، مالی و بانکی جزوی از برنامه های د افغانستان بانک به سطح همکاری اکادمیک با پوهنتون های کشور است که در جهت ارتقای سطح آگاهی محصلین محترم از عملکرد د افغانستان بانک مد نظر گرفته شده است.

سپس محترم احمد جواد سداد معاون آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک در زمینه تطبیق سیاست پولی در کشور، تأمین و حفظ ثبات قیمت های داخلی، کنترول و مدیریت عرضه پول با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور و نرخ مبادله صحبت نموده و معلومات مفصل ارائه کرد.

در ادامه این ورکشاپ، محترم سید محسن سادات معاون آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک پریزنتیشنی را در زمینه روند نظارت از بانک ها و مؤسسات مالی برای اشتراک کننده گان ارائه نموده و در قسمت درجه بندی بانک ها از حیث کفایت سرمایه، کیفیت دارائی، مدیریت مفاد آوری و سیالیت معلومات همه جانبه ارائه نمود.

در اخیر ورکشاپ به پرسش های اشتراک کننده گان پاسخ ارائه گردیده و تصدیق نامه های این ورکشاپ برای شاملین توزیع گردید.     

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۵:۱۲
Background image

برنامه آ گاهی دهی توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی در زون شرق راه اندازی گردید

د افغانستان بانک در ادامه راه اندازی برنامه های آگاهی دهی وآموزشی پیرامون توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی افغانستان، این بار ورکشاپ آموزشی را به روز چهارشنبه 22 جوزای 1398  برای تعداد. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۰:۳۸
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 26 جوزا 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مؤرخ 1398/3/27 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند.

د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۳ - ۱۳:۲
Background image

ورکشاپی در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی برای کارمندان بانک‌ها و مؤسسات پول الکترونیک راه اندازی گردید

آمریت عمومی توسعه خدمات مالی ورکشاپ سه روزه را در مورد حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی (Financial Consumer Protection)  از تاریخ 20 الی 22  جوزای 1398 برای 15 تن از کارمندان بانک ها و. . .

بازگشت به خبر