روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) آغاز گردید

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۳۲
روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (تبادله اسعار) آغاز گردید

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور آغاز گردید.

 محترم خلیل صدیق رییس کُل د افغانستان بانک طی نشستی که به همین منظور تدویر یافته بود گفت که به اساس حُکم ماده هفدهم قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم و ماده سی و سوم مقررۀ تنظیم فعالیت های صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی، تمام صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور مکلف اند تا گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار خویش را که حد گزارشدهی آن در مقررۀ متذکره تعیین گردیده است، به مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان، ارائه نمایند.

متعاقباً محترم نثار احمد یوسفزی آمر مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان ضمن ارائه گزارش تکمیل پروژه گزارش دهی معاملات مبادله اسعار، صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی  گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی افغانستان به منظور تطبیق بهتر احکام قانون و مقرره ذکر شده ، روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی را در سطح کشور آغاز نموده و اقدامات مناسب  را به منظور ایجاد سهولت، شفافیت و حفظ محرمیت در روند گزارشدهی اتخاذ نموده است که شامل  ایجاد نرم افزار گزارشدهی الکترونیکی جهت دریافت گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی به لسان های ملی و بین المللی؛  تدویربرنامه های آموزشی برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی؛ ایجاد کاربر (یوزر) برای صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی جهت ارائه گزارش های معاملات هنگفت مبادله اسعار؛ جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) از جانب صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی، میشود.

در اخیر هیئت رهبری د افغانستان بانک  از همکاری  همه جانبه اتحادیه های مارکیت های صرافی و خدمات پولی در سطح کشور، ستایش نموده بر تداوم آن، تاکید ورزیدند.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۰:۱۵
Background image

د افغانستان بانک 35 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،5 جوزا 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 35 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز  دو شنبه مؤرخ 1398/03/06 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱ - ۱۱:۰
Background image

د افغانستان بانک به ارتقای ظرفیت کارمندان متعهد است

کابل 31 ثور 1398- برنامه آموزشی شش ماهه تخصصی  پیرامون پالیسی توسعه خدمات مالی  که از جانب پوهنتون امور مالی و مدیریت فرانکفورت با همکاری نزدیک سازمان بین المللی AFI  برای کارمندان. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۳۲
Background image

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) آغاز گردید

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور آغاز گردید.

 محترم خلیل صدیق رییس کُل د افغانستان بانک طی نشستی که به همین منظور. . .

بازگشت به خبر