اعلان بست خالی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۵۷
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه: معاون کنترولر غرفه شهری هرات

آمریت: آمریت زون غرب

گرید: هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

رهبری، کنترول، بررسی و پیشبرد کلیه امور غرفه و رسیدگی به مشکلات مربوط در روشنی لوایح، مقررات و قوانین

تطبیق هدایات، احکام ریاست و مصوبات هیئت عامل و شورای عالی در حدود وظایف و اطمینان از اجراآت به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

صدور هدایت و رهنمایی لازم به کارکنان در اجرای امور روزمره

مدیریت از ترتیب، تنظیم و تطبیق بودجه و طی مراحل آن

ارزیابی کارکنان بر اساس لایحۀ وظایف منظور شده

منظور نمودن معاملات و سایرموارد مربوط در سیستم بانکی طبق طرزالعمل های کاری مربوط

تأمین سیالیت و حفظ و نگهداری پول نقد با در نظرداشت حد تعین شده و همآهنگی و همکاری در قسمت انتقالات پول فزیکی با ادارات ذیربط

کنترول و منظوری معاملات به اساس نیازمندی و عضویت هیئت مراقبت خزانه

همکاری و همآهنگی با ادارات مربوط در قسمت تأمین امنیت نمایندگی و خزانه

تهیۀ پیشبینی بودجۀ سالانه و نظارت از تطبیق آن درجریان سال مالی

همکاری در حفظ، مراقبت و حراست از تمام دارائی های غرفه مربوط

تطبیق سفارشات شعبات دفاتر مرکزی و زون مربوط در محل و همکاری با تیم های توظیف شدۀ اداره

نظارت و حصول اطمینان از تطبیق دستور العمل ها و طرزالعمل های کاری در تمام ساحات

توظیف مؤقتی کارکنان در سایر بخش ها غرض جلوگیری از تأخیر اجراآت کاری

اقدام به حل مشکلات و تصحیح اشتباهات کارکنان حین مشاهده

مراقبت از وضع امنیتی، پاکی و صفایی و سرسبزی غرفه مربوط

ترتیب و تطبیق پلانها در همه امور مربوط و ارسال گزارشات کاری به بخش های مربوط آمریت زون

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق درچوکات قانون، مقررات و لوایح ارجاع میگردد

درجه تحصیلی:

لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه، و یا محاسبه

تجربه: دو (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها

بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی:

صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

این بست برای کدر های مسلکی و شایسته جدیداً عودت شده اعلان گردیده بناً برایشان مختص می باشد.

علاقمندان میتوانند سي وی (CV)، کاپی رنگه سند تحصیلی، تذکره و سند تثبیت شده مهاجرت از نهاد های مربوطه، به فارمت PDF تهیه نموده و به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies