اعلان بست خالی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۲ - ۱۷:۲۶
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر شهری اول

آمریت: زون مرکز  

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 22 سرطان 1400           

تاریخ ختم: 13  اسد 1400   

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رهبری، کنترول، بررسی و پیشبرد کلیه امور شهری و رسیدگی به مشکلات مربوط با در نظرداشت لوایح، مقررات و قوانین مربوط

تطبیق هدایات، احکام ریاست و مصوبات هیئت عامل و شورای عالی در حدود وظایف و اطمینان از اجراآت به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح.

صدور هدایت و رهنمایی لازم به کارکنان در اجرای امور روزمره، اقدام به تصحیح و حل مشکلات حین مشاهده اشتباهات کاری

ارزیابی کارکنان بر اساس لایحۀ وظایف منظور شده

منظور نمودن معاملات و سایر موارد مربوط در سیستم بانکی طبق طرزالعمل های کاری مربوط

تأمین سیالیت و حفظ و نگهداری پول نقد با در نظرداشت حد تعین شده، همآهنگی و همکاری در قسمت انتقالات پول فزیکی با ادارات ذیربط

کنترول و منظوری معاملات به اساس نیازمندی و عضویت هیئت مراقبت خزانه

همکاری و همآهنگی با ادارات مربوط در قسمت تأمین امنیت نمایندگی و خزانه

تهیۀ پیشبینی بودجۀ سالانه و نظارت از تطبیق آن درجریان سال مالی

همکاری در حفظ، مراقبت و حراست از تمام دارائی های نمایندگی مربوط

تطبیق سفارشات شعبات دفاتر مرکزی و زون مربوط در محل و همکاری با تیم های توظیف شدۀ اداره

نظارت و حصول اطمینان از تطبیق دستور العمل ها و طرزالعمل های کاری در تمام ساحات

اشتراک در جلسات اداری و سایر جلسات مربوط در ادارات ولایتی

مراقبت از وضع امنیتی، پاکی و صفایی و سرسبزی شهری

ترتیب و تطبیق پلان ها در همۀ امور مربوط و ارسال گزارشات کاری به بخش های مربوط آمریت زون

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق درچوکات قانون، مقررات و لوایح ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در رشته های اقتصاد، مدیریت، ادارۀ عامه، اداره تجارت، محاسبه، بانکداری و مالی      

تجربه: 4  سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها:  بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارش های کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی.

نکات ضروری:

-  علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies