اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۳۱
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: معاون مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام: دائ

لائحه وظایف:

همکاری با مدیر مستقیم در مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

سهم گیری با کارمندان در نظارت های مبارزه با پول شویی و تمویل مالی تروریزم

سپردن برنامه کاری برای کارمندان جهت پیشبرد امور و بررسی از انجام امور توسط آنان طبق طرز العمل مربوط

تهیه گزارش نظارتی بانکها و شریک ساختن با مدیر بخش

تحلیل و تجزیه کارکرد بانک ها از دید مبارزه با پول شویی و تمویل و تروریزم در مطابقت به مقتضیات قوانین، مقررات و دساتیر مربوط د افغانستان بانک در خصوص مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم قبل و بعد از انجام نظارت

سهم گیری در ترتیب پلان نظارتی و اشتراک در کمیته های مربوط آمریت و ارایۀ پیشنهادات و نظریات در رابطه به موارد مربوط و نظارت های داخل ساحه

شریک سازی موضوعات و یافته های نظارتی با مدیر مستقیم و آمریت حسب ضرورت

تهیه گزارش و مکاتیب مربوط در همآهنگی با مدیر بخش

جمع آوری اسناد مربوط حین نظارت داخل ساحه و رهنمایی کارمندان در رابط به موضوعات، یافته های عمده و مهم نظارتی

اشتراک در برنامه های آموزشی که از جانب د افغانستان بانک و سایر نهادها ذیربط راه اندازی می گردد

تهیه و ترتیب پلان کاری و گزارش کاری و ارایۀ آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:   لیسانس در رشته های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود       

تجربه: چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

-علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

-جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

-تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies