اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۳۳
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: معاون تصفیه بانکها

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

لائحه وظایف:

تهیه و ترتیب طرزالعمل ها و سایر اسناد و موارد نیاز مربوطه غرض بررسی موضوعات در خصوص مدیریت های تصفیه بانکها در حال تصفیه

بررسی و نظارت از اجراآت و روند پروسه تصفیه مطابق به قانون بانکداری، قوانین نافذه کشور و پروسیجر های مربوط مدیریت های تصفیه

تهیه گزارش ماهوار از وضعیت و روند پروسه تصفیه مدیریت های تصفیه

ارزیابی قضایای حقوقی مدیریت های تصفیه بانکها و حصول اطمینان از تعقیب آن در مراجع عدلی و قضایی

ارزیابی و حصول اطمینان از نحو پرداخت های سپرده گزاران و جمع آوری قروض مدیریت های تصفیه بانکها

ارزیابی و تهیه گزارش از مصرف بودجه مدیریت های تصفیه بانکها

 ارزیابی و تهیه گزارش پیرامون اسناد (قباله ها، تضمین خط ها، تفاهم نامه ها و مقاوله نامه ها) مقروضین مدیریت تصفیه بانکها و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن

ارزیابی، تجزیه و تحلیل تمام امورات مربوط به مدیریت تصفیه بانکها

حصول اطمینان از جمع آوری، توحید، تعقیب و بررسی گزارش های مرتبط به مدیریت های تصفیه بانکها

مدیریت بخش مربوطه، تقسیم وظایف و تهیه گزارش های مرتبط طبق هدایت آمریت یا اعضای ارشد

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، تهیه و ترتیب گزارشات بررسی و غیره اسناد مرتبط به بررسی و ارزیابی مدیریت های تصفیه بانکها

همکاری و همآهنگی با سایر بخش های آمریت در تدوین گزارش و بررسی و حل مشکلات که در هنگام بررسی اسناد مدیریت های تصفیه بانکها رونما میگردد

اشتراک در جلسات در صورت نیاز

حصول اطمینان از بررسی چک و کنترول راپور های قروض جمع آوری شده مدیریت های تصفیه

همکاری مداوم با مدیریت های مربوط غرض فراهم آوری تسهیلات مرتبط به بودجه سالانه و سایر مقررات مدیریت های تصفیه

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:   لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الکذکر ترجیح داده میشود     

تجربه: چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

-  جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies