اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۰
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:   مدیر مقررات   

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم(۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

تهیه و تدوین مقررات و متحدالمال های مربوط به آمریت طبق طرزالعمل، ارایۀ نظر پیرامون تعدیل قوانین بانکی و شریک سازی آن با آمریت مربوط

بررسی سازگاری مقررات، متحدالمالها، طرزالعمل ها و رهنمود ها با قوانین نافذه خصوصاً قوانین د افغانستان بانک

تهیه و توحید مواد جهت تعدیل مقررات، متحدالمال ها، و طرزالعمل های نظارتی برای بهبود فعالیت های نظام مالی کشور و شریک سازی آن با اعضای ارشد آمریت

مرور و بررسی درخواستها و پیشنهاد های بانکهای تجارتی و سایر نهاد های زیربط، نظر به قوانین و مقررات نافذه

تهیه و ترتیب پالیسی و پلان کاری مدیریت و انسجام منابع ضروری جهت بهبود امور، سهم گیری در تطبیق استراتیژی آمریت نظارت و ارایۀ پیشنهاد ها جهت تکمیل و بهبود امور محوله

جمع آوری و توحید اسناد حقوقی بانکها و سایر نهاد های مجوز د افغانستان بانک و بررسی آنها بر مبنای قوانین، مقررات و متحدالمال ها

تهیه و ترتیب گزارش های مرتبط طبق هدایت آمریت و یا اعضای ارشد

نوشتن مکاتیب، متحدالمال ها، مقررات، پالیسی ها، طرزالعمل ها و غیره اسناد مرتبط

سهم گیری در نظارت گروه های نظارتی جهت بررسی اسناد مرتبط طبق هدایت آمریت و حسب ضرورت

همکاری با سایر بخش های آمریت در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و حل مشکلات که در هنگام بررسی اسناد حقوقی بانکها و یا سایر نهاد های مجوز د افغانستان بانک به وجود می آید

اشتراک در جلسات که جهت بررسی و حل مسائل حقوقی دایر میگردد

اشتراک در برنامه های آموزشی که از طرف بانک یا نهاد های زیربط دایر میگردد

تهیه و ترتیب پلان کاری و گزارش کاری و ارایۀ آن به مدیر مستقیم یا آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:   لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود        

تجربه:   پنج (5) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies