اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۳
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:  مدیر محاسبه و گزارش دهی

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم(۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

جمع آوری گزارش های (گزارش های واصله بانکها) چک شده توسط اعضاء و شریک سازی آن با اعضاء ارشد آمریت و بخش های مربوط طبق طرزالعمل نظارتی غرض تحلیل و نظارت بعدی لازم

بررسی سنجش مبالغ جریمه از بابت تاخیر و اغلاط در ارایۀ گزارش های واصله بانکها طبق طرزالعمل نظارتی

بررسی مبالغ سنجش شده ذخایر الزامی و امانات اساسی بانک ها و شریک سازی آن با آمریت عملیات بازار

بررسی امانات اساسی بانک ها و شریک سازی آن با اداره بیمه سپرده های افغان

شریک سازی مسائل مهم با آمریت و اشتراک در مباحث و نشست های آمریت در مورد مسایل مرتبط

سهم گیری در تهیه و تعدیل طرزالعمل ها، متحدالمال ها و یا مقررات بخش کاری طبق هدایات مقام مافوق

اشتراک در جلسات با اعضاء ارشد بانکها جهت بحث مشکلات مربوط به بخش کاری

ترتیب پلان کاری سالانه و سهم گیری در تطبیق مواد پلان ستراتیژیک

بررسی و رسیدگی به نامه ها مراجع مختلف داخلی و یا خارجی مربوط بخش کاری طبق طرزالعمل

اشتراک در برنامه های آموزشی د افغانستان بانک و نهاد های ذیربط، طبقاً ارائه آموزش به کارمندان

تهیه و ترتیب پلان کاری، گزارش کاری و ارایۀ آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:   لیسانس در رشته های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود           

تجربه:   پنج (5) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies