اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۳:۶
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:     مدیر بخش نظارت داخل ساحه     

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  دهم (۱۰)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

درخواست پالیسی های مربوط بانکهای تحت نظارت و تدویر جلسات با اعضای نظارتی جهت مرور و شناسایی مشکلات پالیسی های مذکور

تکثیر گزارش های اقدامات تنفیذی، بررس خارجی و خارج از ساحه جهت تثبیت ساحات دارای مشکل بانک ها

انسجام منابع ضروری غرض تحقق به موقع و مؤثر پلان مطروحه نظارتی با درنظرداشت پیچیدگی، وسعت و دشوار بودن بخش ها

تدویر جلسات نظارتی با رئیس و آمرین بانکهای تحت نظارت و راهنمائی نظارت کنندگان در امورات محوله شان

آماده ساختن کارمندان در زمینه پالیسی و مترکس درجه بندی کیمل، قانون، مقررات، متحدالمال های د افغانستان بانک اخصاً در زمینه بخش های تحت بررسی

همآهنگی کامل کارمندان در جریان نظارت های داخل ساحه و پیشه گیری رویه مسلکی اعم با همکاران و کارمندان بانک های تحت نظارت

تعقیب اجراآت پلان نظارتی و جمع آوری گزارشات بخش های مربوط از معاون بخش و نظارت کنندگان

اصدار هدایات لازم جهت تشخیص ساحات تحت بررسی، کفایت کنترول داخلی و سایر مشکلات موجوده بانکها حین نظارت داخل ساحه

منسجم ساختن اسناد لازم نظارتی در بخش های سیستم مدیریت اطلاعات بانک مرکزی (DMS)

تصحیح گزارشات نظارتی بانک ها و رتبه بندی آن در چارچوب سیستم درجه بندی کیمل

راه اندازی بررسی از وضعیت وجوه نقد بانکهای تحت نظارت بطور غیر مترقبه

تدویر جلسات اختتامیه بانک های تحت نظارت بعد از ختم نظارت همه جانبه آن

نهایی سازی گزارشات داخل ساحه و ارسال آن به بانکهای مربوط جهت اجراآت مقتضی

تهیه و ترتیب پلان کاری و گزارش کاری و ارایۀ آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع می‌گردد.

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه:   پنج (5) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies