اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۱۶:۱
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: معاون بخش تکنالوژی معلوماتی

آمریت:  تحلیل معاملات و راپورهای مالي

گرید: نهم(۹)

تاریخ آغاز: ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۵ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴   

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

همکاری با مدیر مستقیم در مدیریت، نظارت، کنترول و ارزیابی کارکنان و امور بخش جهت ایجاد انگیزه برای بهبود امور، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت آنان

همکاری با مدیر مستقیم در طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان عمومی

حصول اطمینان از انجام اجراآت اداره طبق قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های کاری

همکاری با مدیر بخش در مدیریت فعال نگهداشتن سیستم های الکترونیکی اداره، سایت اول و مرکز جلوگیری از آفات طبیعی

همکاری با مدیر بخش در تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی  IT به اسا س پلان کاری اداره

همکاری با مدیر بخش در تبدیل نمودن سیستم های فعلی اداره به سیستم های مدرن و موثر الکترونیکی

همکاری با مدیر بخش در مدیریت امور دیتابیس به منظور دریافت گزارشات و انتقال مصوون معلومات الکترونیکی از سایت اول به دومی و برعکس آن

فراهم نمودن خدمات تکنالوژی معلوماتی و انترنیت به کارمندان اداره و کنترول محیط مناسب سرد کننده و ضد حریق در هر دو سایت (دیتاسنتر)

حفظ و نگهداری تمام تجهیزات تکنالوژی معلوماتی دیتاسنتر، تنظیم کمره های امنیتی و مدیریت سیستم ایمنی سرور روم

همکاری با مدیر بخش در تطبیق قرارداد های ایمنی و روی دست گرفتن اقدامات پیشگیرانه به منظور مصونیت سخت افزار و نرم افزار

همکاری با مدیر بخش در مدیریت فراهم آوری خدمات داخل و خارج ساحه به استفاده کنندگان سیستم و مراجع گزارش دهنده

تنظیم و همآهنگ ساختن خدمات تکنالوژی معلوماتی با منول های سیستم، قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و پالیسی های اداره

تأمین ارتباط مصوون شبکه های خارجی، تجدید لایسنس ها، انتی وایروس، تأمین ارتباط با تولید کنندگان سیستم و ادارات مربوط

تهیۀ تکنالوژی، نرم افزار های بروز و انکشاف دیتابیس ها به منظور همآهنگ ساختن عملیات اداره

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  لیسانس در بخش تکنالوژی معلوماتی و با دانش بانکداری و مالی و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش فوق الذکر ترجیح داده میشود    

تجربه: چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، حفظ محرمیت و ظیفوی، فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، آشنائی با نیتورک، دیتابیس و سایر موارد تکنالوژی معلوماتی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies