اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۷:۳۱
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:  اقتصاد دان ساحوی زون غرب

آمریت: آمریت عمومی سیاست پولی

گرید: هشتم  (۸)

تاریخ آغاز: ۲۹ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۵ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴   

نوع اعلان: داخلی و خارجی  

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت، ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت

همکاری با مدیر مستقیم در طرح، تسوید، تعدیل و طی مراحل اسناد تقنینی و اداری مانند مقررات، لوایح، پلان ها و استراتیژی ها، پالیسی ها، طرزالعمل های کاری و فورمه های آمریت عمومی سیاست پولی

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص انجام کارهای مربوط

مصاحبه/سروی متشبثین (سکتور های خدماتی، صنعتی و زراعتی) جهت خانه پری پرسشنامه ها

پروسس ارقام پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آنها

تهیه و ترتیب گزارش سروی فعالیت های اقتصادی و ارسال آن به آمریت عمومی سیاست پولی

جمع آوری نرخ مبادلۀ اسعار از زون مربوط و ارسال آن به آمریت های عمومی عملیات بازار و سیاست پولی

اشتراک در سیمنار ها، کنفرانس ها، و پروگرام های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت کاری

جمع آوری و توحید راپور های ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مدیر مستقیم

تهیه و ترتیب پرزنتیشن های مربوط که منجانب آمرین تقاضا گردد

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین با در نظر داشت مراجعه و اقدام دقیق

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره و پالیسی عامه  و به داشتن سند ماستری در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.     

تجربه: سه (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، فصاحت و بلاغت در گفتار و حفظ محرمیت و ظیفوی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، قوانین و مقررات بانکی و مالی، توانایی تحلیل مسایل مرتبط به اقتصاد کشور بخصوص سیاست های کُلی بانک، داشتن معلومات در امور عملیاتی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies