اعلان بست خالی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۳۹
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه: کنترولر نمایندگی واقع مرکز

آمریت: آمریت زون شمال

گرید: گرید هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

 کنترول و حصول اطمینان از صحت معاملات طبق طرزالعمل ها و دستورالعمل های کاری

نظارت از سیستم های GL-Accounts دارای های ثابت، تطبیق صورت حساب جدول قلمی با دارائی های ثابت حسابات جاری

کنترول معاملات درج سیستم بانکی با اصل معلومات فرمایش، تائید آن در سیستم و در پای آویز ترتیب شده منحیث چک کننده معامله مربوط امضاء نموده و در صورت عدم مطابقت معامله را مسترد نماید

ارسال معاملات تائید شده بعد از کنترول به کارمند منظور کننده

کنترول روند ترتیب، تنظیم طی مراحل و تطبیق بودجه نمایندگی و طبقاً کنترول و بررسی مصرف آن، سایر مصارفات و خریداری های طور ماهوار، ربعوار و سالانه

کنترول و موجودی پول فزیکی خزانۀ نمایندگی حین موجودی و عضویت منحیث هیئت مراقبت خزانه

همکاری و اجرای امور مربوط به حساب جاری در صورت غیابت متصدی بست

حفظ و نگهداری یوزر و شفر کنترولر که تحت هیچ شرایط با سایر اشخاص در داخل و یا خارج از شعبه شریک نمیگردد

درج تمام اثاثیه جات سرمایوی و غیر سرمایوی به کتاب های جداول مربوط و تطبیق آن با سیتسم بانکی

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

درجه تحصیلی:

لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه

تجربه:

دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها

 بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین ومقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی:

صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

این بست برای کدر های مسلکی و شایسته جدیداً عودت شده اعلان گردیده بناً برایشان مختص می باشد.

علاقمندان میتوانند سي وی (CV)، کاپی رنگه سند تحصیلی، تذکره و سند تثبیت شده مهاجرت از نهاد های مربوطه، به فارمت PDF تهیه نموده و به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies