اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۵ - ۱۷:۵۴
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه: معاون عمومی اداره سیستم تادیات افغانستان

آمریت: آمریت عمومی اداره سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید یازدهم (۱۱)

تاریخ آغاز: ۱۵ شوال المکرم  ۱۴۴۵  

تاریخ ختم: ۲۹ شوال المکرم  ۱۴۴۵      

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول امور و ارزیابی اجراآت کارکنان و مدیریت های تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان و سرپرستی از امور در غیابت آمر عمومی حین گماشته شدن؛

ارایۀ مشوره به آمر عمومی در مورد دیدگاه و چهارچوب ستراتیژیک بمنظور مدیریت بهتر امور، اصلاحات و نو آوری های اداری به واسطۀ ایجاد ارتباطات مناسب با ستراتیژی د افغانستان بانک؛

مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکرد های تحت کنترول در مطابقت با قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل ها جهت عرضۀ خدمات مطابق به پلان کاری؛

حین شناسائی و دریافت اشتباهات ناشی از اجراات کارمندان، اقدام به اسرع وقت در تصحیح آن و همکاری با سایر شعبات در رابطه به حل مشکلات مربوط؛

افزودن ارزش به بانک با حصول اطمینان از عرضۀ خدمات معیاری ، همآهنگی، تسهیلات، اجـرا و مدیریت پروسه های بودجوی، پلانی، کنترول و راپوردهی در مشوره با آمر مستقیم

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت توسعۀ پالیسی ها، مقررات، لوایح، طرز العمل ها، فورمه های معیاری و پلان های کوتاه مدت و استراتیژیک آمریت عمومی منابع بشری

همکاری مستقیم با آمر عمومی جهت مدیریت سالم از امور تمام شعبات آمریت و رهبری سالم از سویچ ملی، کارت ملی " اف پی" و عملی نمودن دیگاه و استراتیژی اداره

گزارش مستقیم به آمر عمومی بعنوان رئیس اجرائیوی سویچ ملی تادیات الکترونیک و کارت ملی"اف پی"، عملکرد در جهت ارایۀ خدمات اتصال مشترک در تمامی سکتور بانکی و توسعه پرداخت های دیجیتال در کشور، هم ردیف با دیگاه آمریت

مدیریت از ساختار اداری، پالیسی های عملیاتی و سایر پروسس های انتیگریشن سویچ ملی تادیات الکترونیک، بخش های تکنالوژی معلوماتی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده

نقش برازنده در ترتیب و ارایۀ نمودن بودجه سالانه، پلان کاری سالانه و استراتیژی طویل المدت و کوتاه مدت در راستای عملی نمودن اهداف اداره

روابط مستحکم به عنوان معاون APS با تمام نهاد های ذینفع که نقش اساسی در فعالیت ها و ماموریت سویچ ملی ایفا می نمایند

همکاری مستقیم در طرح و ترتیب پلان جامع تادیاتی الکترونیک بخاطر مدیریت بهتر امور تادیاتی الکترونیک ادارات عایداتی

ارایۀ مشوره های مفید و سودمند به آمر مافوق غرض رفع مشکلات و غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوط

همکاری دوامدار از امورات Compliance در راستای مبارزه علیه پول شویی و تطبیق قوانین و همچنان نظارت از تطبیق تصاویب و فیصله های شورای عالی

همکاری دوامدار و عملکرد سالم از امور اجناس و خدمات مؤثر و نظارت جدی از تطبیق پروژه های بزرگ تکنالوژی معلوماتی APS

آگاهی عامه و معرفی نمودن سویچ ملی بعنوان یگانه سویچ ملی در راستای الکترونیک سازی پرداخت ها (هم به سطح داخلی و هم به سطح بین المللی)

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص انجام کارهای مربوط

نظارت از عملکرد ادارات دولتی و خصوصی مانند (بانکها، مؤسسات قرضه های کوچک، مؤسسات پول الکترونیک، مؤسسات تادیاتی، ارگان های دولتی و دونر ها) در راستای تطبیق معاملات الکترونیکی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

درجه تحصیلی:

 لیسانس در بخش های تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس، انجنیری سافت ویر، اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره عامه، و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه:

 پنج (5) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:

 بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، آشنائی کامل در سویچ ملی و داشتن مهارت کامل برای ایجاد نوآوری و مطالعات پیرامون تغیرات روزمره در راستای دیجیتلایزیشن به سطح بین المللی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری و توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، آشنایی با پرداخت های الکترونیکی و مفاهیم دیجیتل سازی، آشنایی با مفاهیم استاندارد پرداخت الکترونیک ISO، آشنایی با سیستم عامل های لینوکس و یونیکس، آشنایی با برنامه های کاربردی Weblogic وDatabase queries ، توانایی ادغام با موسسات PSP,MMO,EMI و API ، آشنایی با استاندردهای پردازش کارت مانند کارت های اعتباری کارت های نقدی، کارت های پیش پرداخت و کارت های پس پرداخت، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی

صفات و ارزش های شخصی

صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

علاقه مندان میتوانند نخست در ویب سایت Jobs.dab.gov.af برای خود یوزر ایجاد نموده و بعدا بست مورد نظر را انتخاب نموده و اسناد خواسته شده را به فارمت PDF آپلود نمایید.

جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies