اعلان بست خالی

Mpoya
پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۶ - ۹:۲۲
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه: مدیر امنیتی

آمریت: آمریت عمومی ادارۀ سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۵ شوال المکرم  ۱۴۴۵  

تاریخ ختم: ۲۹ شوال المکرم  ۱۴۴۵

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان مربوط، ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

همکاری با مدیر مستقیم در طرح، تسوید، تعدیل و طی مراحل اسناد تقنینی و اداری مانند مقررات، لوایح، پلان ها و استراتیژی ها، پالیسی ها، لوایح وظایف کارمندان، طرزالعمل های کاری و فورمه ها

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص بودجه

جمع آوری و توحید بودجه و راپور های ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مدیر مستقیم

مدیریت خطرات امنیتی و سایبری تمام بخشهای تکنالوژی معلوماتی (سیستم سرورها، سیستم دیتابیس، سیستم شبکه، عملیاتی آی تی و امنیت داتاسنتر) ، اپلیکیشن سیستم و ISID

تجزیه و تحلیل نیازمندی های امنیتی این اداره و پیشنهاد و اقدام به راه های حل آنها

تهیه، ترتیب، توسعه و تکمیل سازی پالیسی ها، پروسیجرها، ستراتیژی و رهنمونها امنیتی مورد نیاز

طرح، پیشنهاد و تطبیق اساسات (baseline) و استندرد های امنیتی ضروری به بخشهای تکنالوژی معلوماتی و سیستم اپلیکیشن

نظارت از تطبیق و مطابقت پالیسی و طرزالعمل تکنالوژی معلوماتی، اساسات و ستندرد های الزامی

همآهنگی و همکاری جهت تنظیم و ترکیب بهترین اقدامات امنیتی برای ادغام سازی و تعامل ارگانهای عضو سیستم تادیات افغانستان

نظارت منظم از کارکرد های تیم امنیتی، هدایات و راهنمایی های مورد نیاز به اقدامات مؤثر (داکمنت کردن تمام پلانها درازمدت و کوتاه مدت، کارکردها، تطبیق patches و غیره ضروریات)

تشخیص تخطی ها و عدم کارآیی امنیتی سیستمهای تکنالوژی معلوماتی، اپلیکیشن و اقدامات لازم جهت جلوگیری پیامد های ناگوار

ارزیابی مؤثریت ساختار، عملکرد و زیر بنای ساختاری امنیتی بر علیه تهدیدات احتمالی امنیتی و خطرات سایبری تمام بخشهای تکنالوژی معلوماتی و سیستم اپلیکیشن

اقدامات لازم برای پیشگیری خطرات امنیتی و سایبری و همچنان اقدامات با تدبیر در حین و بعد از وقوع اتفاق امنیتی و یا سایبری

تجزیه و تحلیل، بررسی و توصیه به بهبود سازی امنیتی به تمام ساختار و زیربنای امنیتی تکنالوژی معلوماتی

فراهم سازی راه های مؤثر و کم هزینه به سیستم امنیتی سیستم تادیات افغانستان

اقدام علیه نقض حریم خصوصی و تهدیدات بد افزارها این اداره

تحقیق فعال و پیشنهاد راه های حل به اتفاقات امنیتی و خطرات احتمالی سایبری که ممکن از هر جهت امکان پذیر باشد

ارائۀ نظریات تخصصی و مسلکی امنیتی به تمام زیربنای امنیتی سیستم تکنالوژی معلوماتی و سیستم اپلیکیشن سیستم تادیات افغانستان

تصمیم گیری و دریافت راه حل به چالشهای امنیتی تکنالوژی معلوماتی، یادگیری مداوم مهارت های امنیتی و مدیریت خطرات، تهدیدات و حملات سایبری تمام بخشهای تکنالوژی معلومتی و سیستم اپلیکشن

اشتراک و گفتگو با مقامات و ارگانهای ذیدخل به فعالیت و توسعه دهی پروژه ها و پروگرام های امنیتی سایبری

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

درجه تحصیلی:

 لیسانس در بخش های امنیت سایبری، امنیت تکنالوژی معلوماتی کمپیوتر ساینس، کمپیوتر آپلیکیشن تکنالوژی معلوماتی، و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الکذکر ترجیح داده میشود.

تجربه:

حد اقل سه (3) سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها

  بلدیت به زبان های رسمی  کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری، اشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، فصاحت و بلاغت در گفتار ، توانائی ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، حفظ محرمیت و ظیفوی، اگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی

صفات و ارزش های شخصی

صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

علاقه مندان میتوانند نخست در ویب سایت Jobs.dab.gov.af برای خود یوزر ایجاد نموده و بعدا بست مورد نظر را انتخاب نموده و اسناد خواسته شده را به فارمت PDF آپلود نمایید.

جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies