اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۱۳:۲۴
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست:    Database Administrator Manager

آمریت: تکنالوژی معلوماتی   

گرید:  هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴         

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴       

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

ایجاد دیتابیس مورد نیاز، آپدیت دیتابیس موجود و پیشبرد امور مدیریت ارشد دیتابیس در غیاب مدیر آن طبق هدایت آمر ذیصلاح

همکاری با مدیر ارشد در دیزاین، طرح و مستند سازی ساختار دیتابس، توسعۀ برنامه های سودمند و راپور های خودکار در دیتابیس، ایجاد رمز و قابلیت پنهان سازی (Encryption) در دیتابیس

دیزاین نمودن سیستم هوشمند جهت نگهداشت معلومات Data warehousing & Business Intelligence ایجاد برنامه های کوچک برای فعالیت های خودکار (Shell Scripting)

ساختن اجزاء مهم دیتابیس از قبیل (Schema, Table, Procedure and Permission) نصب سیستم های تشریک معلومت  (Data Sharing)  و قسمت بندی دیسک (Disk Partitioning)

ایجاد، آزمایش و اجرا کردن برنامه های تنظیم دهنده معلومات تحلیل و پایدار نگهداشتن ظرفیت و نیازمندی های کارآئی دیتابیس

تحلیل، تحکیم، تنظیم و نظارت دیتابیس برای موثریت در حد مطلوب قابل دسترس نگهداشتن سیستم ها در سرور و مدیریت بک اپ، دسته بندی (Clustering)، انعکاس (Mirroring)، تکرار (Replication) و فیل اور (Failover) دیتابیس و نیز انتقال بک اپ بوقت و زمانش به سایت خارجی بک اپ

کنترول، حفظ و نگهداری دیتابیس از خطرات، نصب و انستال نرم افزار امنیتی برای دیتابیس

ترتیب گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای مدیریت مربوط

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  لیسانس در کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی اسناد تخصوصی مرتبط به وظیفه و به داشتن سند ماستری در بخش های فوق ترجیح داده میشود  

تجربه:  سه (۳) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:   بلدیت به لسان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سایر اجزای تکنالوژیکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، آشنایی با سیستم های بانکی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، شناخت از تمام قطعات و پرزه جات کمپیوتر بطور علمی و مسلکیWeb Server: IIS and Apache Web Server

Database: Oracle, MSSQL Server & MySQL

Platform: Linux and Microsoft Windows

توانایی کامل و خلاقیت در دیزاین و پیشرفت سرویس ها و اپلکشن ها و نرم افزار مورد نیاز

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies