اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷ - ۱۲:۵۷
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: معاون اقدامات تنفیذی

آمریت:   نظارت بانکی         

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۱ جمادي الثاني ۱۴۴۴       

تاریخ ختم: ۱۰ جمادي الثاني ۱۴۴۴      

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

همکاری با مدیر مستقیم در مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

همکاری در قسمت مرور و تهیه نهایی پیش نویس شرایط اقدامات تنفیذی بالای بانکهای ضعیف حسب یافته های تیم های نظارت داخل ساحه، یافته های نظارت خارج ساحه و موارد عدم تطبیق پلان اصلاحی قبلی و ارسال آن بعد از تدوین نسخه نهایی به بانک های مورد نظر

همکاری فعال در قسمت بررسی، تحلیل و ارزیابی پلان اصلاحی ارایۀ شده منجانب بانک های ضعیف و شریک سازی ملاحظات جهت تعدیل پلان متذکره با مسئولین بانک های مورد نظر بعد از نهایی شدن آن منجانب آمریت عمومی نظارت بانکی و د افغانستان بانک

سهم گیری فعال در قسمت تعقیب از چگونگی پیشرفت در تطبیق پلان اصلاحی بانک های مورد نظر، ترتیب گزارش های مورد نیاز از چگونگی پلان اصلاحی بانک های مورد نظر با در نظرداشت زمان تعیین شده در پلان کاری به شورای محترم عالی، هیئت محترم عامل د افغانستان بانک، نهاد های بین المللی مالی و پولی و سایر مراجع حسب ضرورت

سهم گیری فعال در قسمت مرور و نهایی سازی گزارش های نظارت هدفمند بانک های ضعیف در همکاری با تیم نظارتی داخل ساحه و ترتیب پیشنهاد تدابیر اقدامات بازدارنده حسب نتایج نظارت مذکور و فراهم ساختن معلومات مورد ضرورت با تیم های نظارت داخل ساحه حین آغاز نظارت

سهم گیری فعال در تدویر جلسات با مسئولین بانک های ضعیف و کمپنی بررس خارجی آنها در رابطه به ضعف ها، چگونگی تطبیق پلان اصلاحی، یافته های نظارت خارج از ساحه قابل از وضع شرایط اقدامات تنفیذی و در جریان زمان تطبیق پلان اصلاحی و سایر موارد حسب ضرورت

تحلیل و ارزیابی وضعیت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، اجراآت مدیریت، ارزیابی مداوم وضعیت مفاد آوری، تحلیل و مرور وضعیت سیالیت و نقدینگی بانک های ضعیف و پیگیری مداوم شرایط وضع شده بالای بانک های مربوط جهت بهبود درجه کیمیل آنها

ترتیب گزارش های مورد نیاز به مدیریت و سکرتریت کمیته ثبات مالی در رابطه به وضعیت بانک های مورد نظر

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت تدوین استراتیژی، پلان و برنامه های لازم در قسمت معامله با بانکهای ضعیف، طرزالعمل های داخلی مدیریت اقدامات تنفیذی و تعدیل آن در صورت نیاز حسب هدایت آمریت عمومی نظارت بانکی و رهنمایی مدیر مربوط و مرور، ارزیابی و تعدیل پلان های فوق الذکر حسب ضرورت

همکاری، تحلیل و ارزیابی همه جانبه از وضعیت بانک های مورد نظر در رابطه به قابل احیاء و یا غیر قابل احیاء بودن (Viable and Non-Viability) بانک های متذکره در همکاری با تیم های مربوط نظارتی و ارایۀ پیشنهاد های لازم در زمینه حسب نتایج تحلیل و ارزیابی های صورت گرفته. همچنان شریک ساختن نتایج تصامیم انحلال بانک های غیر قابل احیاء به آمریت بررسی و انسجام تصفیه بانک ها حسب هدایت آمر مستقیم

اشتراک در جلسات کمیته های آمریت عمومی نظارت بانکی و سایر کمیته ها حسب هدایت آمر مستقیم

تهیه، ترتیب، مرور و نهایی سازی یادداشت ها، پیشنهادات، استعلام ها و مکاتیب داخلی و خارجی

سهم گیری در مطالعه قوانین، مقررات و متحدالمال های مربوط و ارایۀ پیشنهاد ها جهت تعدیل یا بهبود آنها

سهم گیری در قسمت ترتیب پلان برخورد با بانک های ضعیف

تهیه و ترتیب پلان کاری، گزارش کاری و ارایۀ آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد.

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:   لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه:   چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، مؤسسات مالی، مبارزه با پول شویی و تمویل تروریزم، معیارها و معاهدات بین المللی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies