دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک یک پایه سرور

tender_admin
لوگو

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location پشتونستان وات کابل افغانستان د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک یک پایه سرور ضرورت آمریت سیستم تادیات افغانستان

 

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1400/NCB/G52

نوع بودجه : انکشافی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

شرطنامه معیاری
دعوت به داوطلبی