اعلانات کاریابی

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: معاون کنترولر غرفه شهری هرات

آمریت: آمریت زون غرب

گرید: هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

رهبری، . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۳۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: کنترولر نمایندگی واقع مرکز

آمریت: آمریت زون شمال

گرید: گرید هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

 کنترول . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۲۱
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: آفیسر تضمین کیفیت

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید ششم(6)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

• . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۴:۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه  :آفیسر بانکداری انترنت و مبایل

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

گرید: ششم (6)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۲:۵۸
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: آفیسر ارشد روابط مشتریان

آمریت: آمریت عمومی عملیات بانکی

گرید: هفتم (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیری . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۱:۸
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه  :آفیسر ارشد دیتابیس

آمریت: آمریت عمومی سیستم تادیات افغانستان

گرید: گرید هفتم(7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۰:۴۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: آفیسر ارشد بخش غیر بانکی و ساحوی ( زون جنوب غرب - کندهار )

آمریت: مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی

گرید: هفتم (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم: 1445/05/28

نوع . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: آفیسر ارشد CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: هفتم (7)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

همکاری و . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۷ - ۱۰:۶
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه:آفیسر انتقالات اسعاری

آمریت: آمریت عمومی عملیات بانکی

گرید: ششم (6)

تاریخ آغاز: 1445/05/14  

تاریخ ختم:  1445/05/28

تعداد بست: دو بست

نوع استخدام: دائمی

وظایف و . . .

Pagination