اعلانات کاریابی

یکشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ - ۱۴:۴
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: مدیر ارشد امور شریعه و بورد نظارت شرعی

آمریت: آمریت بانکداری و خدمات مالی اسلامی

گرید:  نهم (9)

نوع استخدام: دایمی

تاریخ آغاز:1445/09/07

تاریخ ختم: 1445/09/21 

موقع . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ - ۱۵:۳۸
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: نظارت کننده مبارزه علیه پول شویی و تمویل تروریزم

آمریت: آمریت عمومی نظارت بانکی

گرید: هشتم (8)

تاریخ آغاز: 1445/08/13

تاریخ ختم: 1445/08/27  

تعداد بست: 7

نوع . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۹
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: ترجمان

آمریت: آمریت عمومی دفتر ریاست

گرید: هشتم  (8)

تاریخ آغاز: 08/1445/08

تاریخ ختم: 22/1445/08

تعداد بست: 2       

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیر . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۴
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: مدیر تحقیق و توسعه CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: گرید هشتم (8)

تاریخ آغاز: 03/1445/08

تاریخ ختم: 18/1445/08

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

. . .
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۲۲
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه  : مدیر CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: گرید هشتم(8)

تاریخ آغاز: 03/1445/08

تاریخ ختم: 18/1445/08

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

مدیریت، . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ - ۱۷:۱۸
Background image

اعلان بست خالی

عنوان وظیفه: آفیسر ارشد CBS & ERP

آمریت: آمریت عمومی مالی و محاسبه

گرید: گرید هفتم(7)

تاریخ آغاز: 03/1445/08

تاریخ ختم: 18/1445/08

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

همکاری و . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۷:۱۰
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: انجینیر میخانیک برق

آمریت: آمریت عمومی خدمات

گرید:  هفتم (7)

تاریخ آغاز: 1445/08/02

تاریخ ختم: 1445/08/16  

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

طرح، ترتیب . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۷:۷
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست: انجینیر برق        

آمریت:   آمریت عمومی خدمات

گرید: گرید هفتم  (7)

تاریخ آغاز: 1445/08/02

تاریخ ختم: 1445/08/16

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

طرح، . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ - ۱۶:۵۹
Background image

اعلان بست خالی

مشخصات بست

عنوان بست:  تخنیکر برق شهری ششم

آمریت:   آمریت عمومی خدمات

گرید: چهار (4)

تاریخ آغاز: 1445/08/02

تاریخ ختم: 1445/08/16  

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

همکاری . . .