اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ - ۱۶:۴۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

وظیفه: سوپر وایزر بررسی

آمریت: اداره ناظرکُل

گرید: نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۸ شوال المکرم  ۱۴۴۵ 

تاریخ ختم: ۱۲ ذوالقعدة الحرام  ۱۴۴۵

نوع استخدام: دائمی

وظایف و مسئولیت ها

•  مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان مربوط، ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان؛

همکاری با مدیر مستقیم در طرح، تسوید، تعدیل و طی مراحل اسناد تقنینی و اداری مانند مقررات، لوایح، پلان ها و استراتیژی ها، پالیسی ها، لوایح وظایف کارمندان، طرزالعمل های کاری و فورمه ها؛

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص بررسی؛

جمع آوری و توحید گزارش های ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مدیر مستقیم؛      

تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار و ارایۀ معلومات مهم برای طرح پلان سالانۀ بررسی داخلی؛         

اجرای بررسی بطور نمونه گیری به سطح عالی جهت حصول اطمینان از تحقُق تصاویب هیئت عامل، شورای عالی، قوانین و مقررات د افغانستان بانک در اجرای امور از سوی واحد های اداری بانک؛

مدیریت پروسۀ جمع آوری و تحلیل اسناد و مدارک دفاتر بانک مرکزی طبق قوانین، مقررات و طرزالعمل های کاری به منظور بررسی امور واحد های اداری بانک؛        

همآهنگی و تأمین ارتباط با مسئولین شعبات و کارمندان ذیدخل جهت بررسی اسناد به وقت معیین آن؛          

تعقیب و مدیریت از صحت اجرای امور دفاتر تحت بررسی طبق مقررات و طرز العمل های کاری بطور قیدی و در صورت دریافت مشکلات، ترتیب، تنظیم، حفظ و ارایۀ گزارش به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح؛  

مدیریت بررسی اسناد تاریخ های مختلف بطور قیدی طبق مقرره و طرزالعمل های کاری و تطبیق نتیجۀ بررسی با پلان مطروحه با در نظر داشت تکمیل و صحت بودن آن؛

ترتیب و ارایۀ گزارش تفصیلی از بررسی موارد با در نظر داشت تکمیل بودن اسناد ضمایم، دفاتر حسابات و ملاحظۀ اسناد که بشکل قیدی جمع آوری گردیده به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح؛ 

همآهنگی و ارسال نتیجۀ بررسی به شعبات تحت بررسی جهت ابراز نظر بخش های مربوط در مدت معیین آن و ترتیب گزارش نهائی بعد از ابراز نظر بخش مربوط عنوانی ناظر کُل؛

تشخیص و ارزیابی خطرات در ساحات دارای خطر د افغانستان بانک و تهیه معلومات کلیدی در پلان بررسی؛  

تنظیم طرزالعمل های بررسی داخلی، بشمول تشخیص و تعریف موضوعات، تعیین معیار های بررسی و تحلیل شواهد و مدارک و تهیه نمودن اسناد مربوط شعبات تحت بررسی؛           

راهنمایی اعضای بررسی در تشخیص، طرح و استناد موضوعات و پیشنهادات بررسی داخلی؛          

کسب دانش مسلکی با استفاده از فرصت برنامه های آموزشی (Training) داخل و خارج از کشور و همچنان کسب عضویت نهاد های مسلکی و شریک نمودن معلومات با تمام همکاران اداره؛     

همکاری در آموزش و ارزیابی کارکرد اعضای جدید التقرر و اتخاذ اقدامات اصلاحی به منظور تشخیص و رفع مشکلات کارکرد آنها؛        

فراهم نمودن برنامه های آموزشی، راهنمایی نظارتی به اعضای بررسی؛           

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح؛   

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد.

درجه تحصیلی:

لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه، حقوق و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه: چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها

بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

فصاحت و بلاغت در گفتار

آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

بلدیت به امور عملیاتی

حفظ محرمیت و ظیفوی

صفات و ارزش های شخصی:

صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

نکات:

علاقه مندان میتوانند نخست در ویب سایت Jobs.dab.gov.af برای خود یوزر ایجاد نموده و بعداً بست مورد نظر را انتخاب نموده و اسناد خواسته شده را به فارمت PDF اپلود نمایند.

جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies