پیام سرپرست د افغانستان بانک

هموطنان عزیز!

بار دیگر به شما اطمینان می دهم که با اجرای سیاست های پولی معقول که منجر به حفظ ارزش افغانی در برابر سایر ارزها و ثبات قیمت های داخلی و تقویت سیستم بانکی و اصلاحات می شود، به تلاش های خود ادامه خواهیم داد و به استحکام سکتور بانکی و آوردن اصلاحات و بهبود هر چه بیشتر  در این سکتور توجه خاص نماییم.

پس از تحولات سیاسی، یک تعداد بانک های محدود تحت فشار قرار گرفتند، ما با تمام توان کار می کنیم و نظارت بر آنها به صورت حمایتی خواهد بود تا نظام بانکی استحکام یابد و سطح خدمات گسترده شود و کیفیت آن بالا رود.

تغییر نظام بانکداری سنتی به نظام بانکداری اسلامی از اولویت های کاری ماست، در این زمینه قدم های اولیه برداشته شده است، ما با بررسی ظرفیت های مالی، انسانی و سیستمی آن را گام به گام نظارت خواهیم کرد.

همچنین د افغانستان بانک به تعهدات خود در زمینه تعامل با کشورها و نهادهای جهانی در جهت توسعه و بهبود مراودات بانکی و برای بهبود روابط که به نفع رفاه شهروندان، سکتور خصوصی و رشد اقتصادی کشور می شود پابند هستیم و در این زمینه به تلاش های خود ادامه میدهیم.

د افغانستان بانک به عنوان بانک مرکزی کشور بر تعهدات بین المللی خود پابند است، ما به مبارزه با پولشویی و قاچاق دالر توجه جدی خواهیم داشت و با همکاری دستگاه های امنیتی و قضایی به این مهم رسیده گي می نماییم.

تنظیم فعالیت های صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی یکی دیگر از موضوعات ستراتیژیک ما است و با جدیت کامل به همکاری در این زمینه ادامه خواهیم داد.

ما به گفتگوهای تخنیکی خود با شرکای بین المللی ادامه می دهیم تا دارایی های مسدود شده افغانستان را به حالت عادی برگردانیم و از آنها در پرتو قانون استفاده کنیم تا به نتایج مطلوب برسیم.

برای تطبیق این برنامه ها از بارگاه خداوند متعال توفیق می خواهیم.

 

با احترام

الحاج هدایت الله بدری

سرپرست د افغانستان بانک