گالری

ورکشاپ تشریک مساعی و آگاهی دهی زون غرب در ولایت هرات بمنظور میکانیزه سازی فعالیت های صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی

بخشی از سخنان محترم شیخ الحدیث نورالدین اسلامجار والی ولایت هرات در ورکشاپ آگاهی دهی زون غرب پیرامون حمایت از سکتور بانکی که منتج به اقتصاد روشن و پایدار می شود

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث دستاورد های د افغانستان بانک در عرصه تأمین ثبات نرخ مبادله و مهار تورم

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث مؤسسات پول الکترونیکی

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: بحث ثبات نرخ مبادله افغانی

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

کنفرانس مطبوعاتی حسابدهی دولت به ملت: حفظ ارزش افغانی و تأمین ثبات قیمت های داخلی

نظریات هموطنان پیرامون حفظ و نگهداشت، پول افغانی

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

پول افغانی نشانۀ از هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست

پول ما هویت ماست حفظ و نگهداشت آن مسئولیت مشترک همه ماست

حفظ و نگهداشت پول افغانی وجیبه ملی ماست

اطلاعیه د افغانستان بانک

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

فعالیتهای مجاز و غیر مجاز شرکت های صرافی و عرضه کنندگان خدمات پولی

Pagination