آگاهی عامه

تأمین منافع عامه در صدر ارزش های محوری د افغانستان بانک قرار دارد، از اینرو بانک مرکزی برای افکارعمومی و درک و فهم شان از فعالیت های د افغانستان بانک اهمیت فراوان قائل است. د افغانستان بانـک تلاش می نماید تا از طریق برنامه های رسانه ای و وب سایت به آگاهی عامه در زمینه وظایف و کار کردهای د افغانستان بانک بپردازد. هدف از برنامه آگاهی عامه د افغانستان بانک، بلند بردن سطح آگاهی مردم از سیاست های پولی و مالـی د افغانستان بانک و تأثیرات آن بر زندگی آنها است. همین گونه این برنامه  در افزایش فهم مردم از حقوق شان و مسؤلیت های د افغانستان بانک در قبال آنها، ممد واقع می شود.

     
کارت های تادیاتی Afpay سهولت و سرعت را بصورت همزامان در معاملات پرداختی شما به ارمغان آورده است

 

برای حفاظت از بانکنوتهای افغانی، از بکس های جیبی پول استفاده کرده و نقش خود را منحیث یک افغان مسول

 

معاملات صرافی آنلاین به دلیل اینکه مکان مشخص ندارند و باعث از دست رفتن پول مردم میشود

 

پول خود را با دستان چرب و آلوده نگیرید

 

کارت اف پی که مالکیت اصلی آنرا د افغانستان بانک به عهده دارد

 

هنگام خرید و فروش بر علاوه اینکه از پول ملی خود استفاده می کنید، به حفظ و نگهداری آن نیز توجه کنید

 

اگر شما در حساب های بانکی خود پول واریز می کنید

 

حواله پول و مبادلات پولی با صرافان مجوز مصئونیت دارایی شما را تضمین می کند

 

اگر می خواهید که پول ملی ما همیشه با ثبات باشد

 

بانکداری اسلامی در تأمین عدالت کاهش فقر تمیویلپروژه های زیربنایی و توسعه اقتصادی نقش کلدی دارد

 

انجام معاملات حواله و مبادله با صرافان که جواز دارند

 

شما با داشتن کارت اف پی دیگر ضرورت به ایستادن در قطار های طویل برای برداشت پول خود را ندارید

 

برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام بانکنوتهای افغانی، ما از بکس های جیبی پول استفاده می کنیم

 

د افغانستان بانک فعالیت صرافان بدون جواز در کشور را ممنوع قرار داده است

 

د افغانستان بانک برای میکانیزه سازی فعالیت صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی و مصونیت پول مردم
کارت اف پی، دریافت پول از ساعات را به ثانیه ها کاهش داده است

 

در صورتیکه ما واحد پولی قوی و با ارزش داشته باشیم

 

هیچ فرد افغانی نباید از دسترسی به خدمات مالی محروم باقی بماند

 

افغانی یکی از پول های با ثبات منطقه و جهان است

 

د افغانستان بانک برای شفافیت، حسابدهی و قانونمند شازی انجام معاملات صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی

 

افغانستان یک کشور کاملاً اسلامی است و مردم آن می خواهند تا معاملات تجارتی، اقتصادی، داد و ستد و بانکداری شان

 

بانکداری اسلامی متضمن فایده حلال و رونق تجارت و کار و بار شماست

 

د افغانستان بانک انجام معاملات فارکس را ممنوع اعلان کرد

 

اف پی کارت

 

واحد پولی ما افغانی است اګر شما در حساب های بانکی خود پول واریز می کنید و یا تازه حساب افتتاح می کنید

 

چرا باید حساب بانیکی داشته باشیم
در جریان سال های اخیر، بانکداری اسلامی در جهان رو به رشد بوده

 

صرافان مجوز در هر گوشه و کنار کشور

 

چرا باید حساب بانیکی داشته باشیم
شاید از دوستان و اقارب تان شنیده باشید که در معاملات فارکس پول و دارایی خود را بصورت یکدم از دست داده اند

 

پول ما ارزش است

 

اگر تا حال کارت اف پی را بدست نیاورده اید

 

استفاده از پول افغانی در معاملات داخلی نمایانگر تعهد ما در قبال ارزش های مالی است

 

انجام معاملات خواله و مبادله با صرافان که مجوز قانونی ندارند

 

بانکداری اسلامی در افغانستان ضرورت مبرم است

 

هیئتی از د افغانستان بانک به تاریخ ۵ جوزای ۱۴۰۳ مطابق ۱۶ ذوالقعدة الحرام

 

حین انجام معاملات مبادله و حواله با صرافان، از داشتن جواز صارفی شان مطئن شوید

 

معاملات فارکس زیان بار است.

 

دسترسی به خدمات مالی زمینه رشد تشبثات کوچک و متوسط را فراهم می کند

 

شما با پول خود چگونه برخورد می کنید این کارت اف پی است

 

بانکداری اسلامی زمینه کسب فایده حلال هم برای مشتری و هم بانکدار را فراهم می کند

 

انجام معاملات فارکس در افغانستان ممنوع است

 

د افغانستان بانک همواره تلاش نموده است تا سهولت های لازم دسترسی به خدمات مالی سریع

 

توسعه بانکداری اسلامی در کشور از اولویت های د افغانستان بانک است

 

د افغانستان بانک برای توسعه دسترسی به خدمات مالی در سرتاسر کشور تعهد داشته

 

هر صراف و عرضه کننده خدمات پولی که در کشور فعالیت دارند، باید مجوز قانونی کار خود را داشته باشند
اگر شما کارت اف پی دارید، خوش چانس هیتید،

 

در نخستین روز مجمع اقتصاد و امور مالی اسلامی که بتاریخ ۲۸ ماه می ۲۰۲۴ در مالیزیا برگزار گردیده بود

 

شمولیت بانکی وسیله است برای فراهم آوری زمینه های مناسب

 

بانکداری اسلامی

 

د افغانستان بانک به هیچ فرد یا شرکتی جواز معاملات فارکس را نداده است

 

ما با همکاری و حوصله مندی شما توانستیم سکتور بانکی را در جهت بهبود قرار دهیم

 

حواست های شما در عرصه خدمات مالی برای ما با اهمیت است.

 

د افغانستان بانک متعهد است تا دسترسی به خدمات مالی را در دور ترین نقاط کشور براساند

 

صرافی های مجوز به شما خدمات معیاری ارائه می نمایند

 

با استقاده از کارت اف پی از سهولیت برداشت پول نقد از ماشین های اتومات صرافی برای شمولیت مالی، هر گام کوچک که ما برمی داریم

 

کارت های اف پی سهولت پرداخت و برداشت پول از حساب های بانکی شما را آسان ساخته است.

 

ما میدانیم که چاپ مجدد بانکنوتهای افغانی هزینه دارد د افغانستان بانک سهم خود را منحیث بانک مرکزی کشور در چاپ و نشر بانکنوتهای جدید به خوبی ایفا نموده است

 

شما مستحق دسترسی به خدمات مالی با کیفیت ارزان مناسب و معیاری هستید

 

پول ملی ما نشانه از هویت ملی ماست

 

بانکهای کشور اکنون تسهیلات استفاده از خدمات بانکداری اسلامی را مساعد نموده اند

 

بانکداری اسلامی: انجام معاملات اقتصادی بر اساس تفاهم جانبین و شراکت در نفع و ضرر با حفظ شفافیت

 

افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست

 

AF pay

 

از مردم شریف افغانستان خود سپاسگزاریم

 

بانکهای مرکزی کشور ها با در نظر داشت تقاضای اقتصادی

 

از خدمات بانکی و مالی مستفید شوید

 

د افغانستان بانک برای رشد و توسعه خدمات مالی اسلامی تعهد دارد

 

افغانی طی سال گذشته منحیث یکی از پول های با ثبات جهان محسوب گردید

 

بانک های خصوصی در کشور هم سطح با معیار های جهانی بوده و پاسخگوی همه نیازمندی های مالی شما میباشد

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد.

 

د افغانستان بانک برای رشد و توسعه خدمات مالی اسلامی تعهد دارد و در این راستا از هر نوع تلاش دریغ نخواهد ورزید.

 

هر شهروند کشور شایسته دسترسی به خدمات مالی مبیاشد

 

بانکداری اسلامی استوار بر ارزش های اقتصادی اسلامی است

 

بانکداری اسلامی استوار بر ارزش های اقتصاد اسلامی میباشد

 

آسایش مالی شما برای ما مهم است فعالیت های صرافی آنلاین (Forex) در افغانستان ممنوع است!
د افغانستان بانک برای ایجاد زمینه مناسب شمولیت مالی هموطنان متعهد است

 

محصولات و خدمات بانکداری اسلامی مسیری است برای بانکداری اسلامی

 

تلاش های د افغانستان بانک و همکاری مردم نتیجه داد

 

بانکداری اسلامی نقش مهم در رشد شمولیت مالی ایفا میکند با داشتن کارت افپی دیگر نگران انتقال پول نباشید شمولیت مالی در کشور با شما آغاز میگردد

 

بانکها محل مصون پول شماست

 

افغانی پول رایج کشور ماست

 

با افتتاح حساب های جیدید

 

استفاده از پول ملی در همه داد و ستد های روزانه راه آهن افغان - ترانس و اهمیت اقتصادی آن برای افغانستان

 

با کارت اف پی آسان بخیرید

 

با سپردن امانت نزد بانکها، در جلوگیری از هزینه های بی مورد، بهتر عمل نمائید پول افغانی یکی از باثبات ترین پول های منطقه و جهان میباشد

 

کارت اف پی برای سهولت برای هموطنان در نظر گرفته شده است

 

پس انداز نمایید تا آینده روشن داشته باشید

 

تشکر که از بانک های خود حمایت نموده و از خدمات و محصولات بانکی استفاده می نماییید

 

برای انجام معاملات پولی و تادیاتی خویش از کارت Afpay استفاده نموده
با استفاده از کارت اف پی، داد و ستد های خود را با خاطر آرام انجام دهید،

 

پول ما، هویت ماست!

 

بانکداری اسلامی تقسیم عادلانه ثروت را تامین می نماید

 

پس انداز امروز بانکداری اسلامی مسیر رشد و ترقی کشور را فراهم میکند

 

بانکهای شما در مسیر رشد و شکوفایی امروز و فردای اقتصاد کشور، نقش دارند

 

 با اعتماد بر بانکها

 

بانکداری اسلامی

 

برای سهولت پرداخت های خویش از کارت اف پی استفاده کنید

 

چند دستآورد مهم د افغانستان بانک در سال ۱۴۰۲

 

افغانی خویت ملی ماست

 

اف پی کارت

 

بانکنوت های افغانی

 

کارت اف پی: انتقال ساده، راحت و مصون، پول شما

 

افتتاح نمایندگی های جدید بانکی بمنظور دسترسی بهتر و آسان مردم ت تجار

 

بانکها محل مصون نگهداری پول شماست

 

کارت اف پی زمینه پرداخت پول بشکل الکترونیک بانکداری اسلامی در کنار افزایش دسترسی مردم به سکتور بانکی

 

در صورتیکه یک موسسه مالی خلاف قرارداد

 

عملکرد د افغانستان بانک در عرصه بهبود سکتور بانکی طی سال ۱۴۰۲

 

دانش مالی دری
یک سال اجراات مهم د افغانستان بانک در چند سطر

 

حریق بانکنوت های مندرس طی سال 1402 ثبا ارزش پول افغانی

 

Af Pay card

 

کارت اف پی با افتتاح حساب های جدید بانکی، هیچګونه محدویت در برداشت

 

بانکداری اسلامی از طریق تامینات مالی کوچک اقارب و دوستان خود را برای آینده بهتر، تشویق به پس انداز نمائید اکنون شما می توانید با استفاده از کارت AF Pay

 

برای آینده فرزندان تان پس انداز کیند

 

اشتراک شما مهم است

 

محصولات بانکداری اسلامی

 

در صورت استفاده از دبت کارت و کریدت کارت

 

پس انداز امروز، بانکداری اسلامی

 

اهداف سیستم تادیات افغانستان

 

د افغانستان د اداینو سیستم رول

 

پول افغانی نشانه افتخار، اقتدار و هیوت ملی ماست.

 

سیستم پرداخت بین البانکی

 

سیستم تادیات افغانستان

 

سهولت و سرعت در پرداخت ها

 

هنگام خرید و فروش علاوه بر استفاده از پول افغانی حساب ودیعه: ودیعه نوعی سپرده است که شخص پول خود را به عنوان امانت در بانک های اسلامی می گذارد

 

د افغانستان بانک هیچ شخص یا شرکت جواز فعالتی

 

بانکداری اسلامی دسترسی مردم به خدمات مالی را افزایش داد،

 

روز جهانی بانک استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستد و معاملات اقتصادی نشان دهنده
تشکر از اینکه افغانی را با دستان چرب و آلوده لمس نمی کنید بانکها در تمویل پروژه های عمرانی نقش کلیدی دارند حمایت از سکتور بانکی، حمایت از رشد و شکوفایی کشور است
از همکاری های شما در استحکام سکتور بانکی تشکر می کنیم

 

پول افغانی نشانه از هویت، فرهنګ و اقتدار ملی ماست! با توجه به خطرات زیان های مالی و فریبکاری در معاملات فوریک
بانکداری اسلامی در کاهش فقر نقش مهم دارد د افغانستان بانک قدم به قدم به سوی ترقی پول شما نزد بانکهای تجارتی کشور مصئون است
افغانستان واحد، پول واحد اکنون شما میتوانید با استفاده از کارتهای AF Pay

 

پس انداز کنید ولو اگر اندک هم باشد
Afpay: سهولت در پرداخت ها و مصئونیت پولی شما حفظ ارزش افغانی در مقابل اسعار بخصوص دالر امریکایی بانکها در هر کشور مسیر را برای رشد و توستعه سایر سکتور های اقتصادی فراهم میکند
تشکر از اینکه از بانکهای خود حمایت کردید

 

ثبات افغانی

 

بانکداری اسلامی عدالت اجتماعی
پول رایج کشور ما افغانی است

 

حفظ ارزش افغانی در مقابل اسعار بخصوص دالر امریکایی

 

بانکداری اسلامی: گام های سریع به سوی مفاد

 

پول ما هویت ماست

 

هر فرد آرزو دارد تا زندگی آرام و آسوده داشته باشد

 

پول افغانی هویت ملی ماست

 

اهمیت پس انداز

 

نگهداری درست از پول افغانی

 

حفاظت از پول ملی وجیبه هر شهروند کشور است
افغانی افغانی نشانة از هویت فرهنگ و اقتدار ملی ماست پس انداز

 

پول حکمی یا قانونی

 

اولین بانکنوت افغانستان

 

پول الکترونیکی

 

پول چیست

 

تبادله بارتر

 

پول کالایی

 

افزایش صادرات پول افغانی هیویت ملی ما است

 

پول ما هویت ماست!
کارت های پرداختی

 

FXD Dealer1

 

فعالیت های مجاز صرافان دری

 

پیام راجع به بانکنوت های مندرس

 

د افغانی ساتل

 

ATM Card
هموطنان عزیز

 

افپی کارتونه

 

هموطن عزیز

 

مسولیت ملی هر شهروند کشور است

 

گام به گام بسیو موفقیت بانکداری اسلامی

 

ذخایر ارزی پلان ستراتیژسک سه ساله

 

چهل و سومین جلسه رؤسای بانک های مرکزی

 

توریکه هویدا است

 

توسعه و انکشاف بانکداری اسلامی در کشور

 

اتصال اقتصادی افغانستان

 

هموطنان عزیز

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد

 

بانکها در هر

 

استحکام هرچه بیشتر سکتور بانکی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشور،

 

د هېواد بانکونه د وطندوستۍ اصل او غوره مالي او بانکي خدمتونو په وړاندې کولو سره خپلې دندې سرته رسوي

 

از عدم دقت در حفظ و نگهداشت پول افغانی، میزان مندرس شدن پول ملی کشور بیشتر است

 

افغانی در جریان ۱۲ ماه در ردیف بهترین واحد های پولی جهان قرار گرفته است

 

جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام پول افغانی

 

جهت حفظ و نگهداشت افغانی از بکس جیبی پول استفاده نمائید

 

د افغانستان بانک منحیث نهاد ناظر بر فعالیت های بانکی

 

word Bank Dari

 

مردم افغانستان سزا وار محدودیت

 

چند دستاورد اخیر افغانستان حسب گزارش بانک جهانی

 

افغانی نشانه از هویت، فرهنگ و اقتدار ملی ماست

 

Money

 

سپرده های شما نزد بانکها مصون است

 

سکتور بانکی کشور

 

د افغانستان د بانکي سکتور ټینګښت

 

banking بانکداری اسلامی

 

قوش تپه

 

بانک دست آورها

 

Banking sector
هموطنان عزیز

 

حفظ و نگهداشت پول افغانی

 

DAB Anouncement

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد.

 

پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است

 

پول افغانی هویت ملی ما است

 

هموطنان عزیز! با آنکه پول افغانی از کیفیت بهتر برخوردار میباشد، اما به دلیل بی دقتی حین استفاده آن در معاملات روزانه، میزان مندرس شدن آن بیشتر است. پس بیائید برای جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام آن از بکس جیبی استفاده نمائیم. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک

 

برای جلوگیری از مندرس شدن زودهنگام بانکنوتهای افغانی، از بکس های جیبی استفاده نموده و از تماس با دستان چرب و آلوده جلوگیری نمایید.

 

در مورد ترویج پول افغانی چین سره منځنی اسیا له لاری پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و هنگام استفاده از آن در داد و ستد های روزانه خویش، در قسمت حفظ و نگهداشت آن توجه نمایید.
​  ​بانکهای تجارتی سپرده های مردم را در حساب های گوناگون طبق میل مشتری اخذ می دارند. این حساب ها شامل حساب پس انداز، حساب میعادی و حساب جاری میشوند.

 

ګرانو هېوادوالو! بانکونه ستاسو د پیسو ساتلو لپاره یواځینی خوندي ځای دی. په جواز لرونکو بانکونو کې د امانتونو په ایښودلو سره د ذهني ارامتیا ترڅنګ د خپل ځان او بچیانو راتلونکی تضمین کړئ او د هېواد په وده او سوکالۍ کې ونډه واخلئ.

 

هموطنان عزیز! شما میدانید که استفاده درست از بانکنوتهای افغانی مسئولیت ملی ماست، پس بیایید در قسمت حفظ و نگهداشت آن توجه جدی داشته باشیم.
هموطنان عزیز! استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستُد و معاملات اقتصادی نشان دهندۀ، تعهد ما در قبال ارزش های ملی ماست. پس بیایید در حفظ و نگهداشت آن توجه جدی نمائیم.

 

هموطنان عزیز! آیا میدانید که به دلیل معاملات پولی نقده در کشور، میزان مندرس شدن پول افغانی بیشتر است، پس مسئولیت ملی همه ما است تا برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام آن، کوشا بوده و جهت حفظ و نگهداشت بهتر پول افغانی از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

حساب ودیعه
بانکنوتهای مندرس

 

مضاربه عبارت از قرار دادی است که بین طرفین صورت گرفته که در آن یک طرف قرار داد (صاحب سرمایه) سرمایه را برای کار فراهم نموده و جانب دیگر (مضارب) نیروی کار و مهارت خویش را به غرض عملیات تجارتی به کار می اندازد. ارزشهای محوری
افزایش در سکتور زراعت هموطنان عزیز! پول افغانی پول رایج کشور است، پس بیائید اطفال و خانواده خویش را در جهت استفاده درست از آن تشویق نمائیم، در حفظ و نگهداشت آن کوشا باشید.

 

هموطنان عزیز! آیا میدانید که پول ملی در تناسب به سایر پول های منطقه از کیفیت بهتر برخوردار بوده، اما به دلیل استفاده بی رویه هموطنان میزان مندرس شدن آن بیشتر است، پس بیائید برای جلو گیری از مندرش شدن زود هنگام آن از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

حساب سرمایه گذاری اسلامی، حسابی است که در یک بانک اسلامی و یا هر بانک دیگری که خدمات بانکداری اسلامی را عرضه می کند، افتتاح گردیده و مشتری مطابق اصول شریعت در آن پول خود را بر اساس شراکت در نفع و ضرر متوقعه، سرمایه گذاری می کند.

 

هموطنان عزیز! افغانی یگانه واحد پولی افغانستان است، استفاده درست از آن در خرید و فروش روزمره، مسئولیت ملی ماست، بیائید هنگام بکار گیری آن از بکس جیبی استفاده نموده و از مندرس شدن زود هنگام آن جلوگیری نمائیم.

 

واحد پولی کشور ما افغانی است

 

هموطنان عزیز! پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و در قسمت حفظ و نگهداشت آن تشریک مساعی بخرج دهید.

 

هموطنان عزیز ! بیاییددر ترویج پول ملی خود که نشانۀ از فرهنگ و هویت ملی ماست تلاش بخرج داده و در حفظ و نگهداری درست آن کوشا باشیم

 

پول افغانی پول رایج کشور است، پس بیائید اطفال و خوانواده خویش را در جهت استفاده درست از آن تشویق نمائیم.

 

زبیر یو زده کوونکی دی

 

شهروندان کشور در حفاظت از پول ملی، مسئولیت دارند، بیایید منحیث شهروند مسول، هنگام بکار گیری و استفاده از پول ملی، در حفظ و نگهداشت آن، کوشا باشیم.

 

هموطنان عزیز! حفاظت و جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام پول افغانی، مسئولیت همگانی است، بیایید در هنگام استفاده و بکار گیری از پول ملی، از بکس جیبی استفاده نمائیم.

 

فارکس1

 

اطلاعیه د افغانستان بانک

 

اطلاعیه د افغانستان بانک

 

گسترش عرضه خدمات نظام بانکی، زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازد

 

ثمرگل1

 

افغانی د هیواد یوازینی پولی واحد دی

 

هموطنان عزیز! افغانی پول رایج کشور و نمایانگر هویت ملی ما بوده و متعلق به همه افغانها میباشد. بیایید در استفاده و حفظ و نگهداشت آن توجه بیشتر بخرج دهیم تا از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری بعمل آید.

 

د افغانستان بانک از تصمیم بانک جهانی و صندوق وجهی بازسازی افغانستان در خصوص تطبیق سه پروژه ه به ارزش مبلغ ۷۹۳ میلیون دالر در عرصه های

 

هموطنان عزیز! پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است، بیایید برای ثبات و ارزش هرچه بیشتر آن، آنرا در همه معاملات پولی داخلی استفاده نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نشانۀ هویت، افتخار و اقتدار ملی ماست، بیائید در تمام معاملات پولی خود، از آن استفاده نموده و در کنار سایر ارزشهای ملی به آن ارج بگذاریم.

 

پول افغانی یکی از ارزش های ملی و نماد اقتدار کشور ماست! برای ارجگزاری به آن، مسئولیت ما افغانهاست تا در معاملات پولی روزانه بجای اسعار از پول ملی کشور استفاده نمائیم.

 

هر کشور از خود واحد پولی دارد. مردم هر کشور معاملات اقتصادی داخلی خود را با پول ملی خود انجام میدهند. ما هم واحد پولی داریم. افغانی واحد پولی کشور ماست. برای حفظ ارزش و ثبات آن باید در همه داد و ستد های پولی آنرا بکار ببریم.

 

هموطنان گرامی! پول افغانی را مانند سایر ارزش های ملی کشور حمایت نموده و با استفاده از آن در داد و ستد های روزانه خویش، در ثبات هر چه بیشتر نرخ آن تشریک مساعی بخرج دهید.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی تنها واحد پولی افغانستان است، پس برماست تا در نگهداری آن همگام و همنوا باشیم و نگذاریم که به ارزش و اعتبار آن صدمه وارد شود.

 

مسئولیت ملی ماست تا هنگام داد و ستُد و معاملات پولی روزانه خود، در قسمت ترویج و حفظ و نگهداشت پول افغانی نهایت تلاش نماییم.

 

لیتیم افغانستان وسیله ارز آوری و رشد اقتصادی کشور

 

ّپیام ترویج دری

 

هموطنان عزیز! مطابق به قانون، تمام اموال و خدمات در افغانستان باید به پول افغانی عرضه گردد، پس بیاید با رعایت آن خود مجری قانون باشیم.

 

هموطنان عزیز! ما همه افغان هستیم، پول ملی ما افغانی است، پس بیائید با استفاده از پول افغانی در داد و ستد روزانه خویش به ثبات و ارزش آن بیافزایم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی هویت و سرمایه ملی ماست، بیائید در حفظ و نگهداری آن، نهایت کوشا باشیم.

 

بانکها یگانه محل مصؤن و قانونی برای نگهداری پول و پس انداز های ما میباشد.

 

پول ما هویت ماست! ما افغانها برای ثبات و ارزش هر چه بیشتر پول خود آنرا در همه معاملات و داد و ستد های داخلی استفاده می نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی هویت ملی ماست، لطفاً در هنگام معاملات و داد و ستد روزانه، از پول افغانی استفاده نمائید.

 

هموطنان گرامی! پول رایج کشور افغانی است، بناً ما افغانها باید در همه معاملات و داد و ستد های پولی خود از آن استفاده نمائیم.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نماد هویت و نشانۀ از اقتدار ملی ماست، جلو گیری از مندرس شدن زود هنگام آن نمایانگر فرهنگ عالی ماست. ګرانوهیوادوالو! مونږ د افغانۍ په نوم پولي واحد لرو، په اقتصادي معاملو کې د هغه کارول د هر افغان ملي مسئوولیت دی، مونږ ټول باید په ګده سره د هغه په ښه ساتلو کې له د افغانستان بانک سره مرسته وکړو او د اسعارو پر ځای د افغانۍ د کارولو چې زمونږ د ملي کلتور او هویت نښه ده، هڅه وکړو.

 

حمایت از صنعت

 

افغانستان کوتا ترین و ارزانترین راه

 

هموطنان عزیز! پول افغانی نماد هویت افتخار و اقتدار ملی ماست.ما پول خود را دوست داریم و با استفاده از آن در معاملات و داد و ستد های داخلی به ثبات و ارزش آن می افزاییم.

 

هموطنان عزیز! افغانی یگانه واحد پولی کشور است، بیائید در کنار توجه به حفظ و نگهداشت آن، در همه معاملات و خرید و فروش روزانه از آن استفاده نموده، وجیبۀ ملی خود را ادا نمائیم.

 

د افغانستان بانک همچنان تلاش می کند تا سهولت های بیشتری را برای مردم عزیز خود فراهم کند. ما به وعده خود عمل میکنیم.

 

نقش جوانان در توسعه و پیشرفت کشور

 

هموطنان عزیز، افغانی پول رایج کشور و نمایانگر هویت ملی ما بوده و متعلق به همه افغانها میباشد. بیایید دست بدست هم داده، در استفاده و حفظ و نگهداشت آن توجه بیشتر بخرج دهیم تا از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری بعمل آید.

 

حرکت بسوی نقطه وصل ترانزیت منطقه و جهان

 

ترویج پول افغانی

 

پول افغانی نماد هویت افتخار و اقتدار ملی ماست.

 

ثبات افغانی، ثبات نرخ ها و ثبات اقتصاد

 

هموطنان گرامی! پول ملی ما افغانی است، مسئولیت همه ما است تا در هنگام داد و ستد و معاملات پولی روزمره در قسمت حفظ و نگهداشت پول افغانی نهایت توجه نموده و از فرسوده شدن زود هنگام آن جلوگیری نمائیم.

 

هموطنان گرامی! افغانی پول رایج کشور است، بیائید ضمن توجه به حفظ و نگهداشت آن، برای حفظ ارزش و ثبات بیشتر آن در مقابل سایر اسعار، آنرا در همه معاملات خرید و فروش بکار برده و وجیبۀ ملی خود را ادا نمائیم.

 

فعال شدن ماشین های اتومات صرافی (ATM) در سکتور بانکی از ازدحام مشتریان جلوگیری نموده و روند برداشت پول از حسابات شانرا سهل می سازد.

 

هموطنان عزیز! پول افغانی سمبول وحدت ملی و نشانۀ از افتخار و اقتدار ملی ماست، استفاده از آن در خرید و فروس و معاملات پولی روزانه ارجگزاری به ارزشهای ملی ماست!

 

تحکیم امنیت و جلوگیری از فساد باعث افزایش درآمد گمرکی می شود

تحکیم امنیت و جلوگیری از فساد باعث افزایش درآمد گمرکی می شود

ما افغان هستیم. پول ملی ما افغانی است. پول افغانی به مثابه هویت ملی همه ماست. ما برای ثبات و ارزش آن، آنرا در همه معاملات اقتصادی داخلی استفاده می کنیم.

 

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی

توجه به زراعت و زمینه سازی برای افزایش صادرات محصولات زراعتی، به رشد اقتصادی کمک می کند

استفاده درست از پول افغانی در تمام داد و ستُد و معاملات اقتصادی نشان دهندۀ، تعهد ما در قبال ارزش های ملی ماست. پس بیایید در حفظ و نگهداشت آن توجه جدی نمائیم.

 

هموطنان گرامی! پول رایج و واحد پولی کشور ما افغانی است، بیائید با استفاده از آن در داد و ستد و معاملات اقتصادی روزانه از پول ملی خود حمایت نمائیم. د افغانستان بانک در تلاش است تا بمنظور فراهم آوری تسهیلات بانکی ماشین های ATM ، POS و بانکداری از طریق موبایل را در کشور دوباره فعال سازد. پیام ترویج پول افغانی 2

 

پیام ترویج پول افغانی 11 سهولت انتقال پول از يک فرد به ديگر فقط در ثانيه ها بدون ضرورت به تيلفون هوشمند و انترنت پیش بینی رشد اقتصادی جهان برای سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
د اسعارو نرخ په نړۍ کې د دوو سیستمونو پر بنسټ ټاکل کېږي چې په لومړي سیستم کې حکومتونه نرخ ټاکي او په دویم سیستم کې نرخونه د آزاد بازار د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کېږي، دې سیستم ته د اسعارو متحول مدیریت شوی سیستم وایي چې افغانستان هم له همدی سیستم څخه ګټه اخلي.

 

پروسۀ اجرای قرضه مسکن برای کارمندان دولتی

 

پروس اجرای قرضه دهی

 

تسهیلات بانکی

 

تسهیل اجرای قروض، باعث رشد اقتصادی می گردد

 

اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

 اهمیت سرمایۀ انسانی در اقتصاد

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

چگونگی حمایت از تولیدات داخلی

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

مهارت های مدیریتی استفاده از قرضه های کوچک

محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک با اشاره به ارزیابی موفقانه افغانستان از سوی صندوق بین المللی پول در امر اصلاحات مالی و اقتصادی ابراز خُرسندی نموده،

 

پاس قرضه تجارتی قرضه تجارتی
هموطنان گرانقدر پروسه اتصال سیستم تادیات ATM Card
تأثیر قرضه سرمایه در گردش به سکتور زراعت آیا میدانید د افغانستان بانک همواره تلاش نموده تا به نحوی نظام بانکداری را در پروسه رشد اقتصادی کشور از طریق تسهیل شرایط قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی سهیم بسازد
Info Grafic

 

info Grafic

 

انفو گرافیک

 

DAB DAB DAB
Value DAB

 

Value

 

رساله آموزشی

 

رساله آموزشی

 

رساله

 

رساله

 

banking

 

dd

 

Glass

 

schedule

 

Map

 

Clock

 

Tandes

 

22

 

1

 

2

 

11

 

Glass

 

Ruler

 

pic

 

DAB

افغانستان؛ نیازمند کمک های مالی بانک جهانی

 

 

 

تلاش در جهت بهبود ساختاری نظام تادیات

DAB

ایجاد سرد خانه ها؛ ضرورت و نیاز اقتصاد کشور

DAB

 

 

 

وضعیت اقصتادی جهان

DAB

خطرات ناشی از ویروس کرونا روی فعالیت های بانکی و راه های بیرون رفت

 

 

 

توجه به سکتور زراعت؛ توجه به اقتصاد کشور

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

توسعۀ فردی؛ ضرورت و نیاز همه

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

مهار آب کشور؛ زمینه ساز آیند درخشان

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

ویروس کرونا و تأثیرات آن روی اقتصاد مردم

 

 

مختصری در مورد سرمایه گذاری

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

مختصری در رابطه به بانک تجارتی

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

سویفت؛ سریعترین سیستم ارسال و دریافت پول

بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020

مختصری بر وضعیت اقتصادی جهان طی سال 2020