تلاشهای د افغانستان بانک برای ثبات پول ملی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۹/۱۶ - ۱۳:۳۷
تلاشهای د افغانستان بانک برای ثبات پول ملی

د افغانستان بانک از نرخ مبادله متحول مدیریت شده پیروی میکند که در همچو رژیم، نوسانات نرخ مبادله یک امر حتمی می باشد که ممکن ارزش پول ملی بلند برود و یا پایین بیایید، چنانچه بعضی از کشور های منطقه شاهد آن بوده است.

در زمینه تغییر نرخ مبادله افغانی در برابر دالر باید گفت که اخیراً دالر امریکایی نه تنها در مقابل افغانی بلکه در مقابل سایر ارزهای دنیا افزایش یافته است.

عامل دیگر این افزایش که موضوع داخلی است مراجعه هموطنان ما به بازار برای دریافت دالر می باشد.

د افغانستان بانک ضمن اطمینان به مردم از آنها میخواهد تا برای ثبات پول ملی نگرانی نداشته و برای حمایت از ثبات بیشتر آن در معاملات و داد و ستدهای خود پول ملی خود را بکار ببرند.

د افغانستان بانک با نظر داشت امکانات دست داشته همواره سعی کرده است تا از نوساناتی که منجر به متضرر شدن مردم گردد، تا حد ممکن جلوگیری کند.

د افغانستان بانک متعهد است تا با استفاده از ابزارهای دست داشته، نیازمندی بازار را تا حدی مرفوع سازد.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۷
Background image

استفاده از ماشین های اتومات صرافی (ATM) عملاً آغاز می گردد

د افغانستان بانک به تعقیب جلسات متعدد با اتحادیه بانکها و بانکهای تجارتی کشور، اینک متحدالمالی را برای بانکهای تجارتی صادر نموده که بر اساس آن بانکهای تجارتی کشور زمینه کار گیری از. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ - ۱۵:۲۶
Background image

به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی امروز به کابل رسید

۲۰ جدی ۱۴۰۰- به سلسله کمک های بشردوستانه به افغانستان امروز۳۲ میلیون دالر امریکایی به گونه نقد به کابل رسید.

د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشورکه بر سیستم بانکی نظارت دارد، این کمک. . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ - ۱۵:۱۹
Background image

تدویر جلسه بمنظور دسترسی بیشتر مردم به خدمات مالی

18 جدی 1400 جلسۀ تحت رهبری محترم صدیق الله خالد آمر عمومی دفتر ریاست با نمایندگاناتحادیه بانک های افغانستان و نمایندگان بانک های تجارتی در مورد توسعه خدمات مالی( فعال سازی ماشین های AT. . .

بازگشت به خبر