تهیه و تدارک یک پایه یو پی اس

tender_admin
لوگو

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location پشتونستان وات کابل افغانستان د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک یک پایه یو پی اس ضرورت آمریت سیستم تادیات افغانستان

 نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1400/NCB/G51

نوع بودجه : انکشافی

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

شرطنامه معیاری
دعوت به داوطلبی